top of page
Chương trình đã kết thúc

13 thg 7, 2023 - 16 thg 11, 2023

Actors' Academy - Indianapolis IN + Dallas TX

  • 127ngày
  • 1bước
Nhận chứng chỉ bằng cách hoàn thành chương trình.
Tất cả những ai đã hoàn thành tất cả các bước sẽ nhận được huy hiệu khi chương trình kết thúc.

Giới thiệu

A fast-paced, yet practical guide into the aesthetics of theatre. A face-to-face tutorial for both individuals new to the world of acting (theatre) and those who want to sharpen their skills. Upon completion, finalist will put into practice the knowledge acquired by performing a feature stage production. Class resumes July 20th, 2023. In Indianapolis IN on July 20th, 2023 | Dallas TX: Class resumes July 22, 2023 Indianapolis IN: Thursdays - 6:20pm - 8pm EST at 5620 Crawfordsville Rd, SUITE H, Indianapolis, IN. Dallas TX : Saturdays 1pm - 3pm CST at 1230 E Cityline Dr, Dallas TX

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động.

Giá

Thanh toán một lần
67,00 US$
Easy Payment Plan
33,50 US$

Thảo luận nhóm

Chương trình này được kết nối với một nhóm. Bạn sẽ được thêm sau khi tham gia chương trình.

InvisibleOne Performers' Academy - Team Alpha

InvisibleOne Performers' Academy - Team Alpha

Riêng tư 1 thành viên

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page